วันวุ่นๆ ของทนายหัวใส

วันวุ่นๆ ของทนายหัวใส

Plimply | 24 Chapter

เพราะการอยู่ลำพังนั้นยากลำบาก มนุษย์จึงต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม แต่ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความ ‘กฎหมาย’ จึงมีไว้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น เรียนรู้กฎหมายไปพร้อม ๆ กับ ‘มะเขือ’ ทนายหนุ่มหัวใสและเรื่องวุ่น ๆ ในชีวิตประจำวันของเขา

อ่านแล้ว

7.8k

ติดตาม

5