Mainichi Khaofang’s Diary

Mainichi Khaofang’s Diary

Alina | 12 Chapter

เมื่อชะตาพาชีวิตของหนู “ข้าวฟ่าง” ให้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างยังเรียนมหาลัยทั้งที่พูดญี่ปุ่นไม่เป็นสักแอะ นี่คือเรื่องราวของการ “คลำทาง” เก็บประสบการณ์มากมายในดินแดนปลาดิบที่ไม่มีหนังสือนำเที่ยวที่ไหนเคยเอามาเล่าให้เรารู้