กรุ่นกลิ่นปริญญาโท

กรุ่นกลิ่นปริญญาโท

pumkow | 12 Chapter

อยู่ดีๆ “เจน” พนักงานออฟฟิศสาวก็ได้รับทุนจากบริษัทให้ไปเรียนต่อที่อังกฤษ นั่นก็เป็นเรื่องดีแล้วหนิ? ใช่ แต่ต้องเตรียมตัวไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ!