นายเอ นามสมมติ

นายเอ นามสมมติ

Manya | 34 Chapter

ชื่อนายเอ นามสมมติ แน่ใจนะว่าชื่อจริง ? จบจากมหาลัยทั่ว ๆ ไป เกรดก็กลาง ๆ ไม่มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษ ที่จะแตกต่างอยู่บ้างก็มีแค่…

อ่านแล้ว

12.9k

ติดตาม

5