ครอบครัวกระปุกยา

ครอบครัวกระปุกยา

Supachai Chirakup | 12 Chapter

ยาสามัญประจำบ้าน ไม่ใช่ว่าเป็นยาทั่วไปแล้วจะกินยังไงก็ได้ เพราะถ้ากินไม่ถูกวิธีก็อาจเสี่ยงอันตรายกว่าไม่กินอะไรเลยอีกนะ