How 2 ออมเงิน : สไตล์ติ่งผู้ไม่เคยออม

How 2 ออมเงิน : สไตล์ติ่งผู้ไม่เคยออม

somhibird | 13 Chapter

“รักมากเจ็บมาก” ฟีลลิ่งนี้น้องติ่งทั้งหลายคงจะเข้าใจดีเมื่อต้องยอมพลีทรัพย์ให้ข้าวของที่อยากได้มาครองแล้วต้องกินแกลบต่างข้าวกันไปตาม ๆ กัน วันนี้ “ส้ม” เพื่อนร่วมสมาคมติ่งจะมาร่วมแชร์วิธีเก็บทุกเม็ดทุกสตางค์เพื่อให้ทุกอย่างที่อยากได้กลายมาเป็นของเธอ