แก้วมัก 'ติ่งน้อยออมเงิน'

แก้วมัก 'ติ่งน้อยออมเงิน'

ให้ 'ส้ม' เป็นมิตรแท้คู่ความติ่งของคุณและร่วมกันเก็บออมเงินถุงเงินถังด้วยกัน เพลิดเพลินกับการดื่มด้วยลวดลายคาแรคเตอร์น่ารัก หลากหลายอารมณ์
วัสดุเซรามิก ใส่เครื่องดื่มร้อนและเข้าไมโครเวฟได้

(สินค้า made to order จัดส่งถึงลูกค้าภายใน 10-15 วันหลังได้รับการชำระเงิน)

295 บาท